Andrahandsuthyrning
Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i lägenheten under en tid. Kanske funderar du på att hyra ut den i andra hand och då är det en del du ska tänka på.

andrahandmg_72771-300x200

 

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE


En andrahandsupplåtelse är när en bostadsrättshavare (brh) upplåter sin bostad
till annan person för självständigt brukande. För att detta ska få ske måste brh ansöka om tillstånd hos styrelsen. Denna ansökan lämnas antingen i brevlådan på Vita Huset eller skickas via e-post styrelsen@djingis.se.

I ansökan ska brh ange namn och adress, vem som brh vill upplåta bostaden till och under vilken tidsperiod. Brh måste också ange sina skäl till varför en upplåtelse till annan önskas, det kan till exempel vara arbete eller studier på annan ort.

Det är viktigt att komma ihåg att till föreningen också lämna brh:s kontaktuppgifter, så att föreningen kan nå brh under uthyrningstiden ifall något problem uppstår. Kommer inte brh att kunna vara nåbar alls så måste man se till att lämna kontaktuppgifter till någon som representerar brh.

Numera behöver skälen inte vara beaktansvärda men det ska föreligga skäl. Styrelsen kan godkänna andrahandsupplåtelse för sex månader i taget.

Om styrelsen beviljar ansökan så gäller det. Om styrelsen avslår ansökan har brh möjlighet att ansöka om prövning hos hyresnämnden.

 

INNEBOENDE


Att ha inneboende är en helt annan sak, eftersom brh då bor i lägenheten tillsammans med inneboende. Brh behöver i det fallet inget tillstånd av styrelsen.