Den årliga växt- och fasadinventeringen

Här kan du se vad du ska ha koll på angående din växtlighet. Klicka på bilderna så blir de större.

Belysning


Alla lampor som lyser upp våra gångbanor såväl inne på gårdarna som utanför gårdarna ska vara väl synliga och inte skymmas av växtlighet.
I bladverket döljer sig en lampa som inte lyckas lysa upp gården så bra.
I bladverket döljer sig en lampa som inte lyckas lysa upp gården så bra.

Hängrännor


Buskar eller träd får inte växa så att hängrännor fylls med löv och annat. Det kan orsaka stopp i rännorna, vilket i sin tur kan leda till att vatten inte leds bort från våra tak och vattenskador kan uppkomma.

Fasader


Inga grenar får ligga mot fasaden, då färg kan skavas av. Täta bladverk håller kvar fukt och fukt är aldrig bra för husfasader.
Saker som står lutade mot fasaden eller stora lådor eller dynboxar som står tätt intill fasaden kan göra att det blir dålig luftcirkulation.
Björnbär som växer tätt och för nära fasaden.
Björnbär som växer tätt och för nära fasaden.

Parkslide


Vi har en förteckning över alla kända bestånd med parkslide och bekämpar dem kontinuerligt. Under växtinventeringen håller vi utkik efter nya bestånd och påbörjar därefter lämplig åtgärd.
parkslide2
Parkslide.

Krypande växter


Många växter som planteras har ett krypande växtsätt, vilket innebär att de breder ut sig och kan sprida sig långt bort från den ursprungliga växtplatsen. De blir ofta fina marktäckare, men kan också leta sig in under fasaderna och orsaka skada då de drar in fukt och skapar sprickor i träet. Vanligt förekommande är vintergröna och murgröna.
clematis
Clematis som hälsar på.

Gångbanor


Det är viktigt att det går att komma fram på våra gångbanor utan att riskera att man river sig på rostaggar eller får en gren i huvudet. Stora buskar kan ibland växa långt ut på gångarna och ta alldeles för stor plats och på vintern är det viktigt att vaktmästaren kommer fram och kan ploga.
En gren från ett körsbärsträd hänger ner över gångbanan.
En gren från ett körsbärsträd hänger ner över gångbanan.

Klätterväxter


Klätterväxter ger skugga och lummighet och är väldigt populära. Men de växer också otroligt fort och det är inte omöjligt att vissa av dem sträcker ut sig flera meter under en sommar. Problemen med klätterväxter är att de gärna växer in under fasader, eller växer på fasader och lämnar fula märken.
Klätterväxter kan också växa in under trädäck och krypa upp under fasaden utan att man har möjlighet att upptäcka det. I sådana fall blir det nödvändigt att ta bort trädäcket för att kunna få bort växtligheten. Den boende får själv bekosta återställandet av trädäcket.
Vanliga klätterväxter är vin (vanligt vin, rådhusvin och vildvin), bokharabinda, blåregn, murgröna, humle och clematis.
Ett blåregn på väg in under fasaden.
Ett blåregn på väg in under fasaden.

Rådhusvin klättrar på fasaden och lämnar fula spår efter sig.
Rådhusvin klättrar på fasaden och lämnar fula spår efter sig.

Bokharabinda har letat sig in under fasaden och kommer ut högre upp.
Bokharabinda har letat sig in under fasaden och kommer ut högre upp.

Stora träd


Nya träd måste planteras minst tre meter från husen, men det finns en hel del gamla träd som står närmare än så. Vi kontrollerar att de gamla träden inte är skadliga för våra hus eller utgör någon fara för människor – i sådana fall tas de ner. Rötter från träd kan växa in i krypgrunden eller göra så att stenläggning reser sig, och då ska träden tas ner.

Trädskott


Det kan börja växa träd lite var som helst efter att ett frö landat. Om det rör sig om träd som växer på olämpliga ställen eller om det är träd som kommer att bli riktigt stora ska de tas bort. Ofta rör det sig om alm, ask eller lönn.
En lönn har slagit rot alldeles för nära fasaden.
En lönn har slagit rot alldeles för nära fasaden.