Information
På förmiddagen den 23 juni utbröt en mindre brand i södra väggen på förrådslängan utanför J-gården. Det var ogräsbränning som antände ett torrt getingbo dolt innanför träpanelen. Vaktmästaren, som utförde bränningen, hade hunnit lämna platsen. Närboende såg röken och ringde 112. Räddningstjänsten kom snabbt och släckte, och endast väggen fick skador. Den har redan återställts. De flesta av de boende på I- och J-gården som har sina saker i den södra halvan av förrådet har redan kontaktats av SBC. Eventuella rökskador på förvarat material ersätts enligt uppgift från föreningens försäkringsbolag av de drabbades hemförsäkring.