Lås och nycklar
Ytterdörr, altandörr och förrådsdörr
Den boende ansvarar för lås och nycklar. Även om den du köpte lägenheten av säger att du har fått alla nycklar, kan man inte att garantera att det är så. Nycklar kan ha kommit på vift och det är därför bra att byta lås när man flyttar in.

Det pratas om godkända eller inte godkända lås. Kolla alltid i första hand med ditt försäkringsbolag vad de ställer för krav. Allmänt kan man säga att för att låset ska räknas som ett godkänt lås ska det uppfylla lägst klass 3 enligt SSF (Svenska stöldskyddsföreningen) 3522. Detta innebär förenklat att om man har ett lås med ett vred på insidan som man kan spärra vredet med när man låser med nyckel från yttersidan, så räknas det som ett godkänt lås. Finns det ingen sådan spärr kan man komplettera med ett tillhållarlås för att låset ska anses godkänt.

Om man inte har ett godkänt lås och det blir inbrott är det ändå möjligt att få
ersättning från försäkringsbolaget men dock med avdrag.
Här finns en del info om dörrar och lås:
www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/hus-hem/dorrar-las/

Tvättstugan och bommarna
Tvättstugenyckeln går också till bommarna. Behöver du en ny kan du köpa den för 100 kr hos vicevärden.

Cykelförråd och biltvätt
Till cykelförråden och biltvätten går originalnyckeln till lägenheten. Om du eller någon tidigare boende bytt lås och du nu saknar nyckel går det att köpa en ny sådan för 100 kr hos vicevärden.

Huvudnycklar
Föreningen har ingen huvudnyckel till ytterdörrar eller förråd, eftersom dessa lås är den boendes ansvar och du får byta dem när du vill. Om du blir utelåst får du själv kontakta och bekosta låssmed. Ett tips är att ha en reservnyckel hos en granne.