Parkslide

Vad säger lagen?


En ny lag håller på att tas fram och den skulle ha varit klar den 1 augusti 2018.  Den berör en lista med 49 arter som är svartlistade i EU. Då kommer det att bli olagligt att ha någon av dessa arter på sin mark och man blir själv ansvarig att ta bort dem.

Just nu behandlas politiskt en nationell lista, och där finns bland annat parkslide, jättebalsamin och robinia (de ser ut som akacior och finns på flera av våra gårdar). Vi vet inte exakt när denna nationella lista kommer att beslutas och inte heller säkert vilka arter som kommer att bli svartlistade. Men när den beslutas av regeringen kommer samma regler att gälla för de arterna som för de 49 EU-arterna. Förbudet kommer att gälla även i trädgårdar/tomter och arterna kommer att förbjudas i handeln.

 

Parkslide på Djingis Khan


Parkslide är en av de arter som breder ut sig mest just nu. Det verkar vara en klimateffekt, dvs att någon gång de senaste decennierna har det blivit så mycket varmare i Skåne att parkslide gått från att vara en art som håller sig där man planterar den till en som breder ut sig så mycket den kan. För vår del innebär det att den kan skada husgrunder och dräneringar.

Styrelsen har beslutat att börja bekämpa parkslide redan nu.

parkslide1

Känn igen parkslide


Det är relativt enkelt att konstatera om det är parkslide man misstänker.

Växten kan bli två meter hög och växer upprätt. De decimeterlånga bladen växer rakt ut från grenen och är raka i basen. Den ihåliga stammen är ofta prickig. I september–oktober blommar parkslide med vita blommor i bladvecken.

Ofta kan man se att nya plantor kommer upp runtomkring, då rotsystemet kan nå stora ytor.

parkslide4

Bekämpning


Det bästa sättet är att trötta ut växterna genom att skära ner dem så fort nya blad visar sig, tills de förhoppningsvis ger upp. Har de aldrig några blad kan de inte tillgodogöra sig solljuset. Om man inte kan garantera att man får bort exakt alla rotdelar bör man undvika att gräva, då detta istället kan få växten att skjuta många och långa nya rotskott.

Parkslide får INTE läggas i trädgårdsavfallet. Stora mängder ska förpackas och sorteras som restavfall för bränning på återvinningscentral. Små mängder läggs i påse och kastas här i vårt eget restavfall, och går till bränning.

Kontakta styrelsen (styrelsen@djingis.se) om du tror eller vet att det växer parkslide vid din uteplats.

parkslide2

Ät upp den!


Trots att vi ser parkslide som ett gissel som vi med alla medel ska bekämpa, har den några förlåtande egenskaper.

Man kan äta parkslide, både blad och stjälkar. Om man inte har rabarber kan man göra paj på parkslidestjälkar och bladen kan man ha i sallad eller steka.

Dessutom innehåller växten ämnet resveratrol, som sägs ha en massa hälsofrämjande egenskaper och även anses kunna förlänga livet. Och det kan nog behövas, med tanke på hur många år det tar att ha ihjäl en parkslide …