Träden
Uppdaterad 2021-07-10

Det finns många träd på Djingis Khan. En del har planterats av boende, en del av föreningen, en del träd har stått här sedan området byggdes och en del träd är kommunens.

Brf Djingis Khan har ingen uttalad trädpolicy, men så här arbetar vi idag med växtligheten.

trad1

Styrelsens hållning är att vi är rädda om våra träd och lummigheten dessa ger i vårt område. Inga träd beskärs eller fälls utan att det noggrant har undersökts om det är motiverat.

Det kommer då och då in synpunkter på träd och annan växtlighet. Styrelsen är alltid tacksam när det kommer in förslag och synpunkter eftersom fler ögon ser mer än få.

Gränser


Det är ibland svårt att veta exakt var gränserna går mellan kommunens mark och Djingis mark. Bananparken är kommunens park och all växtlighet där sköts av dem. Vallarna ut mot Bananparken är delvis våra och delvis kommunens. På ett ungefär kan man säga att insidorna av vallarna hör till Djingis och sköts av föreningen.

Fruktträd


Det finns flera gamla fruktträd på Djingis, framför allt äppel-, päron- och körsbärsträd. Många av dessa träd står på gränsen mellan föreningens allmänning och boendes yttre disponibla område eller vid ingångarna till gårdarna. För att dessa träd inte ska växa sig så stora att de skymmer, välter, går sönder eller helt enkelt blir för höga för att man ska kunna plocka frukten så står föreningen för beskärningen av dem. Äppel- och päronträd beskärs på våren och körsbärs- och plommonträd på sensommaren.

Trädbeskärning är ett långsiktigt arbete. Ibland kan ett träd se märkligt ut när det just blivit beskuret, men ofta finns det en plan och resultatet syns först senare. Vill boende själva ansvara för beskärning eller har specifika önskemål angående fruktträden går det bra – kontakta Utemiljögruppen genom att skicka ett mejl till styrelsen.

Även gemensamma fruktträd inne på gårdarna kan beskäras av föreningen. Kontakta Utemiljögruppen om ni vill ha hjälp.

Pilar


Det finns några gamla pilar på Djingis Khan. Flera av dem står på vallarna och ut mot Bananparken och de är egentligen kommunens pilar. Pilarna hamlas vartannat år och det innebär att alla grenar kapas intill stammen. Det kan se brutalt ut men snart växer ett friskt grenverk ut och på det här sättet kan vi hålla träden lagom stora. Det finns även en och annan sälg som hamlas på samma sätt.

Säkerhet


Det är alltid säkerheten för människor och våra byggnader som kommer först. Det finns flera anledningar till att föreningen väljer att beskära eller helt ta bort träd:

– Träd som blivit stora och gamla kan utgöra en fara vid kraftig vind om grenar eller hela träd faller.

– Träd som växer för nära hus kan göra att träfasader och tak aldrig riktigt torkar och mossa och alger som håller kvar fuktighet kan få fäste.

– Höga träd skräpar ner i hängrännor och gör att regnvatten inte leds bort från våra hus.

– Stora grenverk skaver mot tak eller fasad och orsakar skador.

– Stora träd har stora rötter och de kan orsaka att asfalt eller stenläggning reser sig. Sådant kan utgöra snubbelrisk för människor.

– Stora träd alltför nära hus kan innebära en risk för att rötterna växer in i krypgrunden och i avloppsrör.

Experthjälp


När vi ska fatta beslut om åtgärder för ett träd tar vi hänsyn till flera olika aspekter. Vi rådfrågar ofta entreprenören som har hand om trädgårdsskötseln på området och vi rådfrågar ofta en arborist. Vi talar ofta med de berörda boende om vad de har för synpunkter. Vi är måna om träden på Djingis och vill inte skada eller ta bort träd i onödan.

Inne på gårdarna


Det finns både små och stora gemensamma träd inne på gårdarna. De här träden sköts av de boende och de fattar gemensamt beslut om nyplanteringar, beskärning och fällning av träd. Som nämnts tidigare kan gårdarna få hjälp av föreningen med beskärning av fruktträd.

Föreningen kan gå in och beskära eller ta ner träd som anses utgöra fara för människor eller byggnader. Vill gårdarna ha hjälp av föreningens trädgårdsentreprenör eller av arborist eller av någon annan får de bekosta detta själva (via gårdskassan).

Tillstånd


För att få plantera ett träd måste du be styrelsen om tillstånd. Efter att du skickat in din fråga kommer Utemiljögruppen att titta på ärendet och ge dig besked. Det är oftast inga problem, men styrelsen vill veta vilken sorts träd det är och var du vill plantera det. Inga träd får planteras närmare fasad än tre meter. Du får inte heller plantera träd som kan bli väldigt stora. Även om du som planterar trädet har för avsikt att beskära och sköta om det, så måste föreningen tänka mer långsiktigt. Folk flyttar av olika anledningar och nästa person som köper din lägenhet kanske inte alls är road av trädvård och så växer trädet sig alldeles för stort.

Styrelsen välkomnar alltid engagemang hos medlemmarna och vill man vara med och ta fram en trädpolicy får man gärna höra av sig till styrelsens utemiljögrupp, via Tina kontoret@djingis.se eller styrelsen@djingis.se.