Pågående projekt – uteplatser
Till alla lägenheter hör disponibla ytor på fram- och baksidan. Styrelsen har tittat över gränser och regler för vad som får finnas på ytorna på baksidan.

Läs mer om vad som gäller nu.

 

Kontaktperson i styrelsen: Anna Nilsson