Pågående projekt – uteplatser
Vi tittar på hur stort disponibelt område varje lägenhet har på baksidan, och jämför det med hur det ser ut i verkligheten. Vi håller på att ta fram ett förslag till vad som är tillåtet att använda den disponibla ytan till.

Kontaktperson i styrelsen: Anna Nilsson