Pågående projekt – uteplatser
Till alla lägenheter hör disponibla ytor på fram- och baksidan. Just nu tittar vi över gränser och regler för vad som får finnas på ytorna på baksidan.

Den disponibla ytan delas in i inre disponibelt område och yttre disponibelt område. På den inre får man anlägga uteplats.

Det finns anlagda uteplatser som är godkända men ändå är för stora enligt de mått vi håller på att ta fram. Och det finns anlagda uteplatser som inte har något godkännande alls. Vi håller på att ta fram rutiner för hur vi ska hantera dessa fall.

Kontaktperson i styrelsen: Anna Nilsson