Pågående projekt – uteplatser
Till alla lägenheter hör disponibla ytor på fram- och baksidan. Styrelsen har tittat över gränser och regler för vad som får finnas på ytorna på baksidan.

Läs mer om vad som gäller nu.

Kontaktperson i styrelsen är Markus Ranheimer. Skicka e-post till styrelsen@djingis.se och ange att ämnet är uteplatser.