Version 2 av lekmiljöerna
Här kan ni se förslagen för alla gårdar, med inarbetade ändringar efter de synpunkter som inkom efter utställningen den 12 december. Styrelsen har godkänt budgeten för liggande förslag och gett klartecken för att ta fram de ritningar som ska hjälpa oss att handla upp en byggfirma för projektet.

Klicka på bilden.

Version2

Som markbeläggning under gungor och liknande är i förslaget inritat gummigranulat. Alternativet med korkmatta, corkeen, föll bort på grund av priset, budgeten överskreds med cirka 60%.

Under den fortsatta tiden går det bra att höra av sig med eventuella tankar och funderingar till kontoret@djingis.se. Vi hoppas på en fortsatt givande dialog för bästa möjliga slutresultat!

Vänliga hälsningar
Anna, Maria och Ingrid för Lekplatsgruppen