PÅ GÅNG
Datum: 2023-05-12

Nedanstående datum, 2023, kommer det att finnas containers vid vändzonen på Uardavägen (2st) och Iliongränden (3st)

 I containern kan man slänga allt utom elektronik och miljöfarligt avfall, det slängs i elektronikkärlet som står bredvid containern.

Ta isär skrymmande ting, typ trädgårdsmöbler och garderober innan du slänger dem i containern. Lägg skräpet inuti containern, ställ ingenting utanför!

Tänk på att containern brukar hämtas tidigt sista dagen.

Tänk också på att inte slänga sent på kvällen/natten, det låter mycket när saker slängs och när luckorna stängs.


  • 10-13 mars  • 12-15 maj  • 4-7 augusti  • 22-27 december