Aktuellt
publicerat: 14 januari, 2021
Hobbyrummen går utmärkt att använda på vintern. De värms snabbt upp med elvärmen. Utöver snickeri, målning och liknande är de även lämpliga för till exempel service och vallning.

För bokning och mer information läs här.
publicerat: 8 januari, 2021
Extra belysning har satts upp på parkeringen vid QRST. De nya armaturerna sitter på förråden och är rörelsestyrda.
publicerat: 29 december, 2020
Snart är det nytt år och då ska vi fira att Djingis fyller 50. Till jubileet efterlyses en logotyp. Nu är det bara några dagar kvar att skicka ditt förslag, senast 31/12 önskas alla bidrag!

Läs mer om hur du skickar in din logga.
publicerat: 22 december, 2020
Den 23-28 december står det containrar för grovsopor på parkeringarna. Nytt är de speciella burarna för elektronikavfall som också ställs ut. Där ska allt som har sladd, batteri eller ljuskällor läggas.

Släng ingen elektronik i containern!
Det kostar föreningen dryga pengar i straffavgifter. Farligt avfall som kemikalier, färg och olja får inte heller läggas i containern, och inte heller bildäck. Dessa måste boende själva ta till återvinningscentral respektive däckfirma.

Information om containrarna.
Information om återvinning/sopor.
publicerat: 21 december, 2020
Vår vicevärd Tina har semester 23 december till 6 januari och under den tiden kommer expeditionen att vara stängd. Det går att skicka e-post till vaktmästaren och styrelsen. Ha en fin jul!
publicerat: 16 december, 2020
Det har kommit in en del frågor och synpunkter om lekplatsprojektet sedan informationen om hur projektet fortskrider delades ut i brevlådorna. Arbetsgruppen har nu sammanställt och svarat på frågorna. Läs gruppens svar på frågorna.

Mer om projektet och kontaktuppgifter om det är något du undrar hittar du under Pågående projekt – Lekplatser.
publicerat: 9 december, 2020
För att ta reda på status på föreningens värmeanläggningen har vi anlitat Kraftringen att utföra loggning av rumstemperaturen i ett antal lägenheter under december och januari.

Kraftringen kommer i början av december att kontakta de lägenhetsinnehavare där loggning ska utföras. Loggningen sker genom att en liten dosa som mäter temperaturen, placeras i hallen 1-1,5 m över golv där den ska ligga under hela mätperioden. Alla radiatorer (element) ska var på för full värme under hela mätperioden. Om man känner att inte alla radiatorerna kan vara på för fullt under mätperioden för att det då skulle bli för varmt, så vänligen meddela Kraftringen när de kontaktar er. Kraftringen kommer då att välja annan lägenhet att utföra loggning i. Efter utförd loggning kommer dosorna att samlas in.

Läs mer om energiprojektet.
publicerat: 9 december, 2020
Vår bostadsrättsförening har snart funnits i 50 år och en del av vår infrastruktur behöver förnyas och anpassas till en mer hållbar och klimatanpassad energilösning. I samband med anpassningen tar Djingis Khan med hjälp av Kraftringen fram en utredning om våra befintliga och möjliga framtida energi- och kommunikationssystem på området.

Teknikområden som utreds är fjärrvärme, ventilation, solenergi, elbilsladdning, fiber/fastighetsnät, gemensam el, IMD (individuell mätning och debitering) och områdesbelysning (LED). I utredningen ingår kostnadskalkyler för respektive teknikområden. Kraftringen gör även förslag på i vilken ordning olika åtgärder kan prioriteras.

Om du har frågor kring projektet, kontakta gärna Stefan Aguayo på telefon 046-32 31 52 eller på mejl aguayostefan@gmail.com.
publicerat: 7 december, 2020
Vår vaktmästare Issa går nu runt på Iliongränden för att lägga ut radonpuckar i utvalda lägenheter. Radonmätning görs med jämna mellanrum. Puckarna som placeras ut kommer att ligga i minst två månader i lägenheterna och sedan samlas in för analys.

Kontakta styrelsen om du har några frågor.
publicerat: 30 november, 2020
Ska man betala till Tina går det nu att använda både kontanter och swish.

Swishnumret är 123 649 69 88.