Aktuellt
publicerat: 21 juni, 2021
Delar av Iliongränden har varit utan internet under kvällen. Sydantenn har varit här och gjort en tillfällig lösning. TV ska fungera nu. Oklart när det kommer vara löst men förhoppningsvis imorgon bitti.

Publicerat 2021-06-21
publicerat: 19 juni, 2021
Alla svar på enkäten om lekplatsprojektet har lämnats över till arkitekterna.

Vi utvärderar nu vilka alternativ för lekutrustningen och fallskyddsunderlagen arkitekterna ska rita som förslag till dialogmötena. För att säkerställa att vi har fått ihop svaren rätt och ni är nöjda kan ni nedan hitta en kort sammanfattande tolkning av svaren från er gård. Skicka gärna kommentarer om ni tycker att vi har missförstått något.

Vi sammanställer svaren per gård och lägger i brevlådorna också.

Det har kommit in en del önskemål om Corkeen. Vi utreder om det skulle kunna bli ett valbart alternativ. Det har varit dyrt och obeprövat, men nu har det gått en tid sedan det undersöktes sist av styrelsen, så vi kollar upp det.

I sammanställningen här behandlar vi just nu bara lekutrustningen och fallskyddsunderlaget. Era svar angående sandlådan och övriga kommentarer har vi tagit emot.

 

Önskemål gård för gård


A – Kompisgunga trä/stål, fallskydd sand

B – Liten fågelbogunga, fallskydd sand

C – 2-sitsgunga, fallskydd gummigranulat

D – Klätterställning Utsiktstornet, fallskydd träflis

E – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd gummigranulat

F – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd sand

G – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd gummigranulat

H – 2-sitsgunga trä/stål, fallskydd gummi, sand, träflis, inget tydligt svar

I – Kompisgunga trä/stål, fallskydd sand

J – 2-sitsgunga trä/stål,  fallskydd gummigranulat

K – 2-sitsgunga rostfritt stål, fallskydd gummigranulat

L – Klätterställning, fallskydd inte bestämt

M – Klätterställning, fallskydd gummigranulat

N – kompisgunga trä/stål, fallskydd gummigranulat

O – Klätterställning Utsiktstornet, fallskydd gummigranulat

P – 2-sitsgunga rostfritt stål,  fallskydd gummigranulat

Q – Befintlig gungyta i gummi ska bevaras plus en lekutrustning på gräs

R – Kompisgunga trä/stål, fallskydd träflis

S – Liten fågelbogunga, fallskydd sand

T – Liten fågelbogunga, fallskydd träflis

Kontakt: DjingisLekplats@gmail.com

Publicerat 2021-06-19
publicerat: 16 juni, 2021
Resultatet från årsstämman på Djingis var svårtolkat och krävde genomgång av HSB:s jurister.

129 röstberättigade deltog i poströstningen. Dagordningens punkter 1-15 gick igenom med stor majoritet. Det innebär att årsredovisningen är godkänd och att styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. Även punkterna med val av valberedning och revisorer är klara, liksom ersättning för styrelse, valberedning och revisorer.

 

FORTSATT STÄMMA PÅ DJINGIS


32 boende röstade för fortsatt stämma på punkten 16: val av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. Lika många röstade också för att suppleantvalet ska tas på fortsatt stämma.

Vad gäller val av styrelseledamöter fick valberedningens förslag 78 röster och Djingis har därmed fått en ny styrelse. Invalda ledamöter är Lina Brunestam, Helene Degerman, Jenny Nilsson och Bert Sjögren.

Även styrelsens proposition om 20 000 kr till gårdarna ska anstå till en fortsatt stämma, liksom några motioner:

B om lekplatser, C om arbetsordning i styrelsen, D om styrelsemedlemmars hemvist, E om medlemskapskrav för styrelsemedlemmar, J2 och J3 om torget vid Vita huset, L om cykelförråd, M om expert för husens skick, S om besiktning av underhållsarbete och T om tidsbegränsningar av styrelseuppdrag.

Att lekplatsprojektet inte fick ny budget kan tyvärr komma att försena projektet.

Besked om datum och form för fortsatt stämma kommer i augusti. I skrivande stund avråder HSB fortfarande från att hålla fysiska stämmor.

Vi tackar Stefan Aguayo, Måns Bruun, Maria Leonora och Anna Nilsson, som har lämnat styrelsen i samband med stämman.

Publicerat 2021-06-16
publicerat: 14 juni, 2021
Stämmans ordförande, Magnus Andersson från HSB, ska återkomma med stämmans protokoll senast onsdag. Några frågor kräver juridisk kompetens för att reda ut och vi inväntar svar från experter på HSB.

Publicerat 2021-06-14
publicerat: 14 juni, 2021
Denna vecka börjar sommarjobbarna på Djingis, under veckorna 24, 25, 31 och 32 kommer de hjälpa till med att göra området extra fint, bland annat genom att rensa ogräs mellan plattorna på gårdarna, måla husnummer, göra nya parkeringstillstånd och mycket annat.

Vi behöver göra en uppdaterad lista på vilket förråd som tillhör vem, därför ber vi er att kolla upp ert förrådsnummer så att ni kan uppge det när sommarjobbarna kommer till er gård och knackar på. I samband med detta kommer de också lämna ut nya parkeringstillstånd och brandvarnare om sådan behövs.

På bilden syns sommarjobbare från tidigare år.

Publicerad 21-06-14
publicerat: 11 juni, 2021
KOM IHÅG att fylla i enkäten om lekplatsprojektet senast måndag den 14 juni.

Ni kan svara som gård, som enskilt hushåll eller en blandning av båda.

Enkäten kan fyllas i digitalt eller lämnas på papper i Vita Husets brevlåda.

Länk till digital enkät

Pågående projekt – lekplatser

Publicerad 2021-06-11
publicerat: 11 juni, 2021
En boende har gjort styrelsen uppmärksam på att ett antal frågor inte besvarats inför stämman. När detta kontrollerades visade det sig att ett drygt 20-tal frågor tyvärr missats i det stora inflödet av mejl. Frågorna är från en och samma person och kom utspridda i många meddelanden. Hen har fått svar på majoriteten av sina inskickade frågor. De obesvarade frågorna finns på sidan med frågor och svar inför stämman. Där finns också ett utlåtande från juristen angående obesvarade frågor.

Frågor och svar inför stämman 2021

Samlad information om föreningsstämman

Publicerad 2021-06-11
publicerat: 10 juni, 2021
Boende på Djingis har gått ut och uppmanat sina grannar att välja alternativet ”Anstå” på alla punkter utom formalia, som protest mot hur årets poströstningsformulär utformats av styrelsen. Utlovad effekt skulle vara att alla väsentliga frågor skjuts upp till en fortsatt stämma i augusti-september där boende kan vara fysiskt närvarande.

Detta stämmer inte. Det finns tre punkter på dagordningen som där anståndet är tidsreglerat i lag och en fortsatt stämma måste hållas inom minst 4 och högst 8 veckor. Det gäller dagordningens punkter 12, 13 och 14: beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Om stämman väljer att någon av de punkterna ska anstå till fortsatt stämma, innebär det att den fortsatta stämman måste hållas någon gång mellan 11 juli och 8 augusti. Ingen kan garantera att stämman vid denna tid kan hållas fysiskt. Det är troligare att det måste bli fråga om en stämma som kombinerar digital närvaro med poströstning, dessutom vid en tid då många är på semester.

Styrelsen ber därför alla att tänka efter en gång extra innan ni kryssar ”anstå” på dessa punkter, och även på andra. Välj alternativet ”anstå” endast om ni verkligen anser att just den frågan ska anstå till en fortsatt stämma. Ett ”anstå” på motion B om lekplatser kan göra att projektet stannar av tills fortsatt stämma kan hållas.

Om någon av punkterna 15 till 25 på dagordningen samlar minst 32 röster för anstånd bordläggs dessa för att behandlas på en fortsatt stämma senast i december i år.

Vi vill också påminna alla om att poströstningsblanketterna ska lämnas i brevlådan på Vita huset senast kl 23.59 fredag 11 juni.

Publicerat 2021-06-10
publicerat: 8 juni, 2021

Arbetet fortsätter i elcentralerna och strömmen bryts på gårdarna G, H, I och J på torsdag 10/6 mellan kl 9-12.


Elen är endast borta ett par minuter per lägenhet.


Kontakta Tina om du har några frågor!Publicerad 2021-06-08

publicerat: 7 juni, 2021
Det ladduttag för elbilar på Iliongränden som nyligen lagats har fått en likadan skada igen. Nu måste alla kablar kontrolleras så att det inte återupprepas.

Alla som laddar elbil på Iliongränden uppmanas att kontakta vicevärd Tina så hjälper hon till med kontrollen. När den felaktiga kabeln hittats kan laddstolpen lagas.

Publicerad 2021-06-07